Kommunen får nytt tele­fonsystem - innbyg­gerne skal ikke merke noe

foto