Havna flytter tømmerkai og vil ut på anbud i desember

foto