"Arbeidet med kirkegårdsutvidelsen på Vassås går stadig framover. Nå er dreningen ferdig, gjerdet mot den eksisterende kirkegården er revet, og matjorda på toppen blir nå lagt tilbake", skrev Bindal menighet på sin facebookside i forrige uke.

Utvidelse av kirkegården ved Vassås kirke var av stor nødvendighet. For et år siden var det bare 10 ledige kistegraver, og flere av disse ønsket menighetsrådet ikke å bruke på grunn av mye vann og leire.

I juni i fjor søkte Bindal menighetsråd til Bindal kommune om midler til dette arbeidet. Rådet hadde tidligere fått 320.000 kroner i øremerket tilskudd, men etter anbudsrunder viste det seg at menighetsrådet kom ikke i mål  med denne summen.

Toatalbudsjettet kom på 871.357 kroner, og de søkte om ytterligere et tilskudd på 350.000 kroner. Dette ble enstemmig vedtatt i Bindal kommunestyre.

Utvidelsen av kirkegården er snart i mål.

"Nå gjenstår det å få sådd og laget gjerde rundt. Etter vigsling er det nye området klart til bruk", sier Bindal menighet på sin Facebookside.