Elvestuen vil ikke gripe inn for å skyte oter i verdensarven

foto