Hundreåring kom hjem til Hombornes

Noen av Hjalmar Nyruds etterkommere hadde møtt opp på kaien for å hilse skuta velkommen.  Fra venstre: Inge Nyrud (barnebarn), Heidi og Nina Nyrud (oldebarn) foran Ulrik og Mathias Arnes Nyrud (tippoldebarn) Bakerst Joakim Arnes Nyrud ( tippoldebarn) På dekk: Fra venstre: Charles Nyrud og Arvid Hopen ( begge barnebarn av skipsfører Hjalmar Nyrud. Foto: Norma Moen
RS Kragerø på tur inn Ursfjorden, 86 år etter at den sist forlot Hombornes. Foto: Norma Moen
Alt slik det var, foruten oppvaskmaskinen. Foto: Norma Moen
Vakkert, stilfullt og godt ivaretatt. Foto: Norma Moen
Kapteinslugaren ligger akterut og er større enn mannskapets ”lugar”. Foto: Norma Moen
Skøytefører Hjalmar Nyrud var om bord i skuta i 20 år. Fra 1922 til 1942. Bildet henger om bord i RS Kragerø. Foto: Norma Moen
En modernisert utgave av datidens toalett. Foto: Norma Moen
Inn i Hombornes havn. Foto: Norma Moen
En modernisert utgave av datidens toalett. Foto: Norma Moen
Stor trivselsfaktor om bord. Lampen i taket er fra en annen skute, men lik den som var. Foto: Norma Moen
Noen av skapene i messa har fått beholde den originale fargen. Foto: Norma Moen
Kathrine Gyllenhammar, Knut Nilsen og Emma Gyllenhammar. Foto: Norma Moen
Trappen opp til dekk er bratt, men gjør at rommet nede blir større. Foto: Norma Moen
Lugarene om bord i RS Kragerø. Disse lugarene var beregnet på mannskapet. Foto: Norma Moen