—Med "Sagakysten" ønsket jeg å lage en eksklusiv, rikt illustrert bok om de praktfulle kystdistriktene Ytre Namdal, Sør-Helgeland og Midt-Helgeland. En kyststripe der menneskene fra gammelt av har sterke historiske bånd til hverandre, sier Roar Berg-Hansen i en pressemelding.

Fire års arbeid

Saken fortsetter etter bildet

Forsiden av "SAGAKYSTEN" , med undertittelen " i vikingers kjølvann".

I midten av mai lanserer han sin tredje bok, "Sagakysten", med undertittelen "i vikingers kjølvann". En bok som mange allerede har forhåndsbestilt usett. Opplaget er på 4000 bøker, men Berg-Hansen er litt urolig for om dette er nok. Denne gangen har han et mye større nedslagsfelt enn på de to tidligere bøkene som solgte godt.

Periodevis over de siste fire årene har han tråklet seg gjennom kystlandskapet fra Abelvær i Ytre Namdal til Dønna på Helgelandskysten. I vær og uvær, gjennom alle årstider, har han vært høyt og lavt. Kravlet i mørke steinaldergrotter, klatret i bratte kystfjell og fotografert naturen både fra kajakksetet og fra småfly. Alltid med det mål å fange kystlandskapets karakter, i et lys som gjør at bildene skiller seg ut.

—Jeg håper at bildene og tekstene, i hvert fall til en viss grad, rettferdiggjør påstanden om at dette er ett av Norges flotteste kystdistrikt, sier Roar Berg-Hansen.

Stolthet og kjærlighet

– Å lage en slik bok krever tid og tålmodighet. Det kan gå lenge mellom hver gang værgudene spiller på lag. Den tekstmessige delen av boken har også krevd mye research, men det er slike prosjekter jeg liker å jobbe med, sier Berg-Hansen.

Han håper boken vil fungere etter hensikten; nemlig å skape en positiv lokal identitetsfølelse hos befolkningen i disse tre beslektede kystdistriktene.

—"Sagakysten" har en grunntone om stedsidentitet, stolthet og kjærlighet til landskapet vi lever i. Dette er viktig i en tid da mye utvannes, flyter i forskjellige retninger, og mange unge mennesker synes å mangle et solid ankerfeste i tilværelsen. Vår natur er en helt sentral ingrediens i den komplekse identiteten vår, sier Berg-Hansen.

En del av bokens kapitler er viet Norgers vikinghistorie og de tette bånd som eksisterte mellom menneskene i Ytre Namdal og den sørlige delen av det gamle Hålogaland.

—Dramatiske begivenheter her i vikingtid gjorde at mennesker fra vår kyststripe var blant de første som koloniserte Island på slutten av 800-tallet. Dette er ukjent for svært mange mennesker i dag. Derfor tar jeg leserne med til sagaøya i Nord-Atlanteren på jakt etter vår egen historie. Vår forbindelse til Island vil garantert overraske mange, selv om kildene har vært tilgjengelig i bortimot tusen år, sier Berg-Hansen.

Mangfoldig innhold

"Sagakysten" inneholder også kapitler om kajakkopplevelser i vårt historiske farvann og de store ulykkene som rammet kystbefolkningen, deres kamp for overlevelse, strandflatens geologiske opprinnelse, og hvordan livet gradvis etablerte seg her etter siste istid. Også pionerbefolkningen, de første som koloniserte vårt kystdistrikt, har fått sitt kapittel. Og med beskrivelsen av det spektakulære lyset, den eventyrlige skjærgården og verdenskjente Kystriksveien, samt et engelsk sammendrag bakerst i boken, er dette en bok som burde være svært anvendelig i mange sammenhenger, mener Roar Berg-Hansen.

Med på layout og den tekniske produksjonen har han som tidligere hatt sin uunnværlige typograf Wigdis Henie Kåvik. Han takker også sin aller nærmeste familie som har bidratt på mange forskjellig vis i den totale bokprosessen.

—Stor takk til Randi, Tine og Hilde, sier Roar Berg-Hansen.

Gjennom å popularisere stoffet, gi tekstene en feature-journalistisk form og ha høy prioritet på bildematerialet, håper han å nå ut til mange mennesker.

—Tekstene er ment å tilfredsstille både de vitebegjærlige, men også de som liker en malerisk beskrivelse av natur, kultur og historiske hendelser. Selv liker jeg denne vekslingen. Det skaper dynamikk og forbedrer opplevelsen av boken. Jeg legger absolutt like mye arbeid og engasjement i utformingen av tekstene mine som bildene, sier Berg-Hansen.

Når boken ankommer, gleder han seg til å ta fatt på salgs- og signeringsturer. Og ikke minst prate med folk etter måneder i ensom konsentrasjon bak PC-skjermer og kameraer.