Regjeringen bevilger ekstra midler til Registrene

foto