Storhandel i Skarv-området kan utløse to nye utbygginger

foto