Russere løslatt, fant ikke bilder av base - Google foto­graferte samme base i sommer

foto