På grunn av tekniske problemer fredag med MF Hornstind som trafikkerer Horn-Igerøy, må selskapet Torghatten Midt omdisponere fartøy. For å få unna trafikken fra Horn til Igerøy, må selskapet benytte MF Torgtind som normalt går i ruten mellom Igerøy og Tjøtta.

Derfor melder selskapet at avgangen fra Igerøy klokken 10.40 fredag og fra Tjøtta klokken 11.40 innstilles grunnet omdisponering av fartøy. Avgangen klokken 12.50 fra Igerøy og 14.00 fra Tjøtta vil gå som normalt.