15 søkere til 10 stillinger på brann­stasjonen

foto