Mattilsynet følger tilstanden til villfuglene på Vega