Innovasjon Norge går inn med ekstrastøtte – nå blir det biogassfabrikk i Sømna