Vedtok støtte: – Det er veldig bra at det blir full fart

foto