Ny gene­rasjon har tatt over i fami­liebe­driften

foto