På grunn av stor trafikk er det satt inn to ekstra avganger mellom Vennesund og Holm.

I trafikkmeldingen fra TTS står det:

– Ferge 18-115 Vennesund-Holm Ekstra avganger på grunn av stor trafikk: 12.10 fra Vennesund 12.40 fra Holm.