Ungdomslaget holder på påsketradisjonen og inviterer til natursti