Høyesterett skal avgjøre om en overgrepsdømt nabo er nok til å heve boligkjøp

foto