Leverte nær 17 millioner kilo skrei på ei uke

foto