Ga permi­sjon til Rødt-poli­tiker og refset lokal­avisa