Politikerne fikk presentert inntektssvikt på to millioner kroner

foto
Kommunedirektør Knut Toresen og ordfører Britt Helstad i Bindal kommune måtte ta stilling til hvordan de skulle dekke inn inntektssvikten fra eiendomsskatt på kraftverk. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen