Lover orientering om «rikets tilstand»

Konstituert kommunedirektør Frank Nilssen ga SVs Eilert Horn og Liv Solli rett i at kommunestyret bør få en orientering om «rikets tilstand» etter sommerferien. Foto: Simon Aldra