Brønnøy Senterparti er satt under administrasjon

foto
Fylkesleder Trine Fagervik og daværende lokallagsleder Aasa Storlien i Brønnøy Sp fotografert under valgkampen. Foto: Simon Aldra