Rødt reagerer etter at kommunen har lyst ut 22 deltidsstillinger

foto