Regjeringens karantene- konferanse utsatt: Holand forventer ingen endring

foto