I løpet av få uker har oppdragesinnehaverne for realisering av nytt utleiebygg for Coop-butikk på Terråk fått tilrettelagt tomta, og reist bygget. Entreprenør Geir Skarstad startet grunnarbeidet med tomta i mai, og nå har hovedentreprenøren Bindalsbygg fått reist bygget.

Nå starter det innvendige arbeidet.

- Det ble lagt opp til en stram plan, men det har vært stor framdrift. Så fortsetter det like bra framover så holdes tidsplanen godt. Butikkåpninga er berammet til 20. oktober, opplyser styreleder Frode Næsvold i Terråk Servicesenter, som er eier av nybygget.

Investeringbudsjettet til bygget er på 11. millioner kroner.