Avviste søknad og krever at grunneier leier ut jord