Tolv personer har søkt lederstillinger – fem er unntatt offentlighet