Helse Nord-direktør har ikke svar om DMS -senger. Konsta­terte stor perso­nell­mangel