Havne­bygget kostet 60 millioner kroner, Søren Nielsen AS har betalt 34,5