Havne­bygget kostet 60 milloner kroner, Søren Nielsen AS har betalt 34,5

foto