Drifts­utvalget får klage på tvangs­mulkt på bordet

foto