Sømna tar Helse Nord for retten i rehabilitering-saken