Per Kåre Hatten stevnet for fjerde gang om samme parkeringsplass