Alt arbeid med oppdrett i verdensarven stanser opp

foto
De gule bøyene ved Rørskjæran viser hvor oppdrettselskapet Mowi vil etablere seg. Nå har en ny klage fra Riksantikvaren ført til at etableringen utsettes. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen