6 av 100 tiendeklassinger i Brønnøy sier de har blitt mobbet av voksne på skolen

foto