Sømna-sms har gitt stor respons; helsepersonell melder seg for å hjelpe

foto