Ebbesen (H) mener det ser ut som om felles sorenskriver var et steg mot nedleggelse

foto