Tatt i skjen­kekon­troll: – Veldig trist å få dette første helgen