Koronatrykket i Bodø fører til at pasientavtaler utsettes

foto