Søknad ble mer kurant da arealet ble mer enn halvert