Fritidsdykker er kritisk til oppdrett ved Gåsholman