Fylkesrådet fikk 3.300 underskrifter mot økte ferjepriser

foto