Husbanken tror flere vil søke kommunen om bostøtte

foto