Innsamlingsaksjon etter at gravid kvinne døde på sykehuset i Namsos

foto