Oppvekstsjefen sender ut vedlegg til skoleutredningen