Hytte ved Sleneset brant ned, lynnedslag mulig årsak