Har frikjøpt tillitsvalgte før arbeidet med skolestruktur: – Vanlig og veldig lurt