Laste­bilkonvoi med 30–40 vogntog aksjo­nerer for E6-opprust­ning

foto