Bes om å bosette 30 flyktninger, sier kun ja til ti