Møtet starter klokken 10.00 og sendes på teams. Der kan alle som ønsker det logge seg på for å følge møtet med video og lyd.

Lenke: Her finner du informasjon om hvordan du logger deg på møtet på teams.

Behandling av saken om skolestruktur starter klokken 11.40, etter lunsjpause.

Formannskapet har følgende saker til behandling onsdag:

PS 3/24 Risiko og sårbarhetsanalyse 2023-2027, Brønnøy brann- og redningsvesen

PS 4/24 Forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling

PS 5/24 Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2024

PS 6/24 Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester

PS 7/24 Vedtak fra representantskapet i SHMIL - endring av Selskapsavtalen

PS 8/24 Kystriket IKT - Kommunalt oppgavefellesskap - Samarbeidsavtale

PS 9/24 Investeringsregulering 1 - 2024

PS 10/24 Skolestruktur i Brønnøy